O straně stručně

Strana zelených vznikla v přelomovém roce 1989, koalicí několika ekologických hnutí. 
Stranickou ideologii staví na ekologickém a sociálně orientovaném tržním hospodářství, ochraně životního prostředí či odstranění všech forem diskriminace. Strana rovněž spolupracuje s četnými neziskovými organizacemi orientovanými na ochranu přírody, ale i z jiných oborů.
 
„Zelení“ u nás jsou politicky nevyhranění, některé názory svědčí o pravicovém smýšlení (poplatky ve zdravotnictví), jiné o opaku (prosazování trvale udržitelného rozvoje). V současné chvíli křeslo předsedy obývá Ondřej Liška.
 
Ve své kampani do eurovoleb 2014 dostali Zelení podporu z hnutí Změna. Důvodem spojení byl téměř totožný volební program, ve kterém kladou důraz především na „ekonomické oživení a prosperitu Evropy, zajištění rovných šancí pro všechny a kvalitní život ve zdravém prostředí,“ jak uvádějí u sebe na webu. Sympatickým gestem je také zipové střídání mužů a žen na kandidátní listině. Jde o projev prosazování vyrovnaného zastoupení obou pohlaví v politice. 
 
Program strany je vyjádřen v 10 hlavních bodech. Významné pro Vás může být téma zaměstnanosti, kdy chtějí kandidáti strany prosazovat strategii zaměstnanosti dle dokumentu Evropa 2020 a podpoří zavádění evropského rámce kvalifikací, aby byla práce přístupná občanům ČR i v jiných zemích EU. Strana vnímá jako důležité podporu malých a středních podniků. Významným tématem strany je ekologie, kde se snaží podpořit využívání takových moderních technologií, které umožní odpovědný přístup k životnímu prostředí a zárověň vytvoří bezpečná a stabilní pracovní místa.  Vůči Evropské unii by rádi prosadili větší transparentnost fungování a financování jejích orgánů a posílit pravomoce Evropského parlamentu. Více o programu strany se dozvíte na webových stránkách.
 
web strany
 
Strana získala číslo 23. pro volby do Evropského parlamentu.