O straně stručně

Strana rovných příležitostí byla založena v lednu 2012, je tedy ještě nováčkem na české politické scéně. Vznikla s cílem hájit nejen zájmy Romů, ale všech sociálně slabých vrstev.

Předsedou této mladé strany je Štefan Tišer.

Do letošních eurovoleb jdou prosadit EU jako garanta sociální politiky států EU. Chtějí také zajistit rovné podmínky na pracovním trhu či podporu pro malé a střední podnikatele. Jsou pro jednotnou federativní unii s jednotnou měnou a legislativou. Také by rádi zprůhlednili tok peněz z eurofondů. Jako mnoho dalších stran by rádi zajistili pro občany nezávadné potraviny, ale také dostupnost léků a zdravotních služeb. Jedním z bodů jejich programu je i prosazování zodpovědnějšího přístupu ke vzdělanosti Romů.

Informace o Straně rovných příležitostí a jejich postupu ve volbách do Evropského parlamentu naleznete na jejich stránkách .

Strana získala číslo 17. pro volby do Evropského parlamentu.