O straně stručně

Strana práce oficiálně vznikla roku 2004. Rázně se prezentuje jako antikomunistická strana a na politické škále, by se dala zařadit jako středová. Mezi body jejího programu patří například omezení imunity poslanců a senátorů, důraz na právní systém, posila přímé demokracie nebo privatizace státních podniků. V čele této strany nyní stojí RNDr. Radoslav Štědroň.
 
Nespokojení občané nebo také jen NO! vznikli v roce 2007. Toto politické hnutí, které jako svůj hlavní cíl vidí zastavení odčerpávání peněz ze systému, momentálně má svou činnost
pozastavenou.
 
Stejně tak jako mnoho jiných stran, tak i Strana práce a Nespokojení občané jdou do letošních eurovoleb společně. Ve svém volebním programu, jež má celkem 7 bodů, zmiňují například, že země EU by měly přijmout ústavu EU, která bude postavena na základním cíli – zachovat v Evropě trvalý mír. Rádi by také zastavili zbytečné přeposílání peněz v EU, kdy se finance posílají tam a zase zpátky. Též mají zájem zasadit se o zrušení směrnice o eurodůchodech pro politiky EU a debyrokratizaci života v EU. V otázce společné měny EU by rádi nechali referendem rozhodnout o tomto osudu samotné občany. V posledním bodě jejich programu chtějí zastavit přesouvání dnešního parlamentu EU z Bruselu do Štrasburku a zpět.
 
Na stránkách si můžete přečíst více informací.
 
 
Strana získala číslo 2. pro volby do Evropského parlamentu.