O straně stručně

Strana svobodných občanů (Svobodní)  je liberálně konzervativní stranou pravicového smýšlení. Ve své politice kladou důraz na ekonomický liberalismus a svobodu jednotlivce. Priority se nesou v duchu ekonomie – volný trh, omezení byrokracie, nízké daně …

Strana vznikla v roce 2009. V čele „Svobodných“ je předseda Petr Mach.

Program strany pro volby do Evropského parlamentu obsahuje jako základní body odmítnutí zavedení Eura v ČR, rozšíření svobody pohybu osob a zboží, odmítají vliv evropské legislativy na českou ekonomiku a daňovou politiku. Ve vztahu k EU zaujímají celkem jasný postoj. Tím je, že by Česká republika měla z EU vystoupit a zajistit si tak samostatnost, skutečnou demokracii a ekonomiku založenou na principech svobody. Jako alternativu EU vidí spolupráci svrchovaných států v rámci Evropy, která bude fungovat na principu dobrovolnosti a vzájemné výhodnosti.

Více informací naleznete na jejich .

Strana získala číslo 24. pro volby do Evropského parlamentu.