Kandidátka strany

Kandidáti do Evropského parlamentu za SNK Evropské demokraty:

 

1. Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. – vysokoškolský učitel;

2. Mgr. Olga Sedláčková, MBA – projektová manažerka, zastupitelka MČ Praha 13;

3. Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. – náměstek odborného útvaru Valašského muzea v přírodě;

4. Mgr. Květa Halanová – starostka;

5. Doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. – vysokoškolský učitel;

6. René Živný – radní Pardubického kraje;

7. Ing. Salome Sýkorová – starostka;

8. Bc. Stanislav Dvořák, DiS. – ředitel oddělení nemovitostí pro ČR;

9. PhDr. František Novotný – odborník na krizovou komunikaci, publicista, novinář;

10. Ing. Dalibor Neděla – vedoucí technických služeb města;

11. Ing. Miroslav Sejček – jednatel společnosti, ředitel;

12. František Šichnárek – starosta;

13. Ing.et.Bc. Libuše Míková – logistik manažer;

14. Ing. Radko Šamánek – vedoucí právní a ekonomické poradny;

15. Mgr. Alan Béguivin – překladatel;

16. Mgr. Pavlína Zábranská – finanční poradce;

17. Ing. Jaroslav Miklenda – tajemník městského úřadu;

18. Evžen Erban – manažer;

19. Ing.Pavel Smolka – starosta;

20. Petr Šámal – filmový produkční;

21. Olga Tobolová – recepční;

22. Ing.Jiří Drahovzal, DiS. – ředitel společnosti;

23. Ing.arch. Barbora Peterková – asistentka vedoucího ústavu průmyslového designu ČVUT;

24. Mgr.Petr Řezníček – starosta města;

25. Bc. Anna Machátová – lektorka, finanční a projektová manažerka;

26. Josef Jiroušek – výzkumný pracovník, konzultant v oblasti památkové péče;

27. Ing. Dymo Piškula – obchodní ředitel;

28. Helmut Dohnálek – projektový manažer.