O straně stručně

V červnu roku 2010 byla založena Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska, kterou vede Jiří Dufek. Ve svém stranickém desateru chtějí například zrušit senát, který je pro ně drahou a zbytečnou institucí, či třeba zavést výchovu a vzdělávání nadaných dětí chudých rodičů na náklady státu. Svým odmítáním členství České republiky v EU (i v NATO) se řadí mezi euroskeptiky.
 
 
Na jejich webu bohužel nenalezneme volební program pro Evropský parlament 2014, pouze jejich kandidátní listinu.
 
 
Strana získala č. 12. pro volby do Evropského parlamentu.