O straně stručně

Piráti, celým názvem Česká pirátská strana vznikla v roce 2009 a jejím dlouhodobě působícím předsedou je PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.  Strana se dá považovat za středovou s tím, že hlavní cíle programu jsou svoboda jedince, přímá demokracie a celkově vyšší zapojení občanů do politiky.

Vznik pirátské strany byl inspirován Švédskou pirátskou stranou a čeští piráti jsou součástí světové pirátské internacionály. Ve svých stanovách si jako hlavní cíle strany stanovují podporovat a rozšiřovat svobodu člověka na sdílení a získávání informací, transparentní správu státu a maximální možnou participaci občanů a podpoře moderních technologií. Staví se proti cenzuře a potlačování lidských práv. Svoji otevřenost ilustrují piráti i zveřejňováním výpisu svého účtu na úvodní

Piráti ve svém programu vycházejí ze . Hlavními tématy jsou svoboda, ochrana a právo na soukromí nebo zabránění sledování občanů. K dalším bodům patří mimo jiné informační otevřenost vůči občanům, abychom věděli, za co jsou naše daně utraceny do koruny. Za zmínku také stojí podpora digitalizace a zveřejnění dokumentů, které se nacházejí ve veřejných knihovnách či archivech v celé Evropské unii. Ač je jejich postoj eurokritický, z EU nemají v plánu vystoupit.

Strana získala číslo 32. pro volby do Evropského parlamentu.