Party of European Socialists

STRANA EVROPSKÝCH SOCIALISTŮ

V originále The Party of European Socialists (dale jen PES)

Tato strana srdužuje úctyhodných 32 socialistických, sociálně demokratických stran a stran práce, a to dokonce i mimo Evropskou unii. Současným předesedou strany je Němec Martin Schulz. Zajímavé je, že Strana evropských socialistů je jedinou evropskou stranou, která má zástupce ze všech členských států EU.

Jako názorová platforma klade důraz na hodnoty demokracie, rovnost, solidaritu a sociální spravedlnost. Svůj program do nadcházejících voleb zformulovala do jednoduchého desetibodového manifestu.

Můžete v něm naleznout třeba stale ožehavé téma vyrovnanosti platů mužů a žen, ale například i otázky rovného přístupu ke vzdělání či zaměstnání. Co všechno se v něm můžete dočíst, naleznete na