Kandidátka strany

Kandidáti Občanské konzervativní strany:

1. Mgr. Pavel Černý - specialista přípravy bezpečnostních složek, člen O.K. strana;

2. Bedřich Danda - podnikatel, člen SsČR;

3. Karel Kasal - podnikatel, člen O.K. strana;

4. Petr Thaisz - zaměstnanec v potravinářské firmě, člen SsČR;

5. Šárka Ulrichová - herečka, členka O.K. strana;

6. JUDr. Richard Novák - právník, člen O.K. strana;

7. MUDr. Veronika Vaštová - doktorka záchranářka, členka O.K. strana;

8. Mgr. Jana Prokešová - zástupce ředitele dómova pro seniory, členka O.K. strana;

9. Ing. Jana Gabrielová - bankéřka, členka O.K. strana;

10. Ing. Lenka Nováčková - auditorka v bance, členka O.K. strana;

11. Robert Metelec - spolumajitel firmy, člen O.K. strana;

12. Daniel Svoboda - student, člen O.K. strana;

13. Alexandr Stepanovič - podnikatel, člen O.K. strana;

14. Jiří Hrbek - obchodník, člen O.K. strana;

15. Daniel Múller - pracovník ve správě nemovitostí, člen O.K. strana;

16. Pavlína Čiberová Nedvědová - poradkyně v oblasti komunikace a financí, členka O.K. strana;

17. Ing. Martin Klufa - finanční analytik, člen O.K. strana;

18. Viera Kaštanová - podnikatelka, členka O.K. strana;

19. Mgr. Alena Piskunová - učitelka, členka O.K. strana;

20. Václav Šmíd - advokátní koncipient, člen O.K. strana;

21. Ing. Robert Vacek - obchodní ředitel, člen O.K. strana;

22. Miroslav Reiss - student, člen O.K. strana;

23. Ing. Jakub Hašek - obchodní ředitel, člen O.K. strana;

24. Lenka Tyšlová - týmlídr, členka O.K. strana;

25. Martin Strnad - OSVČ, člen O.K. strana;

26. Eugen Satran - manažer, člen O.K. strana;

27. Radek Velička - ředitel neziskové organizace, člen O.K. strana.