Kandidátka strany

Kandidáti do Evropského parlamentu za ODS:

1.     Ing. Jan Zahradil - působil jako poradce předsedy vlády ČR pro zahraničně-politické otázky a mimo jiné i jako vedoucí oddělení evropské integrace Úřadu vlády ČR, nyní je ve funkci 1. místopředsedy ODS a od roku 2004 je poslancem EP,

2.     Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c. – bývalý matematický analytik a také dřívější hejtman Moravskoslezského kraje, který získal mimo jiné Řád rytíře Čestné legie, Důstojnický kříž Řádu za zásluhy o Polskou republiku či čestného vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku, je nyní poslancem EP, místopředsedou výboru pro průmysl, výzkum a energetiku,

3.     Ing. Eva Zamrazilová, CSc. – publicistka v domácím i zahraničním odborném tisku o makroekonomických tématech, která dříve pracovala jako vědecká pracovnice, jejímiž hlavními tématy byly mezinárodní srovnání ekonomické úrovně, problémy trhu práce a hospodářská politika,

4.     Ing. Oldřich Vlasák – dříve byl například primátorem města Hradce Králové, nyní je nejen delegát, ale také od ledna 2012 místopředseda Evropského parlamentu,

5.     Mgr. Aleš Musil, MA – studoval právo EU a nyní pracuje jako úředník v manažerské pozici v Evropské komisi na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž v Bruselu,

6.     Mgr. Radka Trylčová – pracuje jako ředitelka Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje a je zastupitelkou Plzeňského kraje za ODS,

7.     Ing. Marcel Kollmann – studoval mezinárodní ekonomické vztahy, mluví deseti cizími jazyky a je úspěšným podnikatelem,

8.     prof. RNDr. Josef Hynek MBA, Ph.D. – v roce 2012 byl jmenován profesorem v oboru informační management, nyní pracuje jako rektor na Univerzitě Hradec Králové,

9.     Jan Lupoměský – působil jako zahraniční analytik v zahraničním odboru Kanceláře prezidenta republiky a následně jako poradce prezidenta republiky, v současnosti pracuje mimo jiné jako analytik v Institutu Václava Klause,

10.  Edvard Kožušník – dříve ředitel kanceláře předsedy Senátu PČR, od roku 2009 je členem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele v Evropském parlamentu; za zmínku stojí také, že získal řád Španělského království za „Civilní zásluhy“ a angažuje se v ochraně lidských práv na Kubě,

11.  Anna Heaney – dříve manažerka v publicistické firmě v Londýně, také akreditovaný tlumočnice a spoluzakladatelka Česko-irské společnosti,

12.  Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA – byl místostarostou v Přerově a krajským zastupitelem v Olomouci, věnuje se překladu a tlumočení, v současnosti pracuje jako ředitel Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy,

13.  Mgr. Pavel Hejtmánek - pracuje jako key account manager ve společnosti Sysmex – Hematologické analyzátory a urino analyzátory,

14.  Mgr. Jakub Stárek – je zaměstnán na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako vedoucí oddělení dalšího vzdělávání, mimo jiné je také zastupitelem na Praze 6,

15.  PhDr. Jan Šulc – bývalý učitel cizích jazyků, jež vyučoval i diplomaty, se po absolvování odborného studia sám stal konzulem na velvyslanectvích ČR v několika zemích Blízkého a Středního východu, Afriky a na Balkáně,

16.  Mgr. Petr Šindelář, LL. M. – advokát a partner advokátní kanceláře Tocik, Šindelář & partneři, také je od roku 2012 krajským zastupitelem,

17.  Rudolf Kulhánek – pracoval jako vedoucí dopravního inspektorátu v Kutné Hoře a nyní je ředitelem společnosti Interimex CZ s. r. o.,

18.  Mgr. Filip Benda – v dnešní době je konzultant, dříve byl členem přípravného výboru pro EU,

19.  Ing. René Franěk – bývalý pedagog je dnes ředitelem zoologické zahrady,

20.  RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc. – od ukončení studií působí jako vědecký pracovník AVČR, je i členem zastupitelstva Středočeského kraje,

21. Ing. Hynek Orság - vedoucí odboru krajského úřadu,

22. Cong Hung Nguyen - student magisterského studia, člen neziskové organizace info-dráček zabývající se integritou vietnamské menšiny v ČR,

23. Mgr. Marcela Kropáčová - managenent,

24. Václav Seitz, M.Sc. - podnikatel,

25. Lukáš Vítek  - student,

26. Mgr. Darina Kovačíková - právnička,

27. Bc. Aneta Martišková - právní konzultantka,

28. Jan Nedvídek - student filosofie, politologie a ekonomie.