O straně stručně

Toto politické hnutí bylo založeno v roce 2011 a jeho předsedou je Ludvík Adámek. Jejich cílem je sdružovat občany, kteří se nehlásí a ani nechtějí se hlásit k žádné politické straně. Po
skandinávském vzoru chtějí „zakotvit osvědčená sociální opatření“, také chtějí potírat šedou ekonomiku a přijímat protikorupční zákony.
 
Do Evropského parlamentu letos také kandidují, bohužel na jejich webu není prozatím uveřejněný volební program ani kandidátní listina.
 
Strana získala číslo 39. pro volby do Evropského parlamentu.