Kandidátka strany

Kandidáti do Evropského parlamentu za LES:

1· Milena Vicenová – česká veterinářka, redaktorka, úřednice a také politička; dříve byla ministryní zemědělství a také zastávala funkci velvyslankyně ČR při EU,

2. Ing. et Bc. Roman Haken - zástupce nestátních neziskových organizací v Evropském hospodářském a sociálním výboru v Bruselu,

3. Doc. MgA. Olga Sommerová - filmová dokumentaristka, vysokoškolská pedagožka, členka zastupitelstva MČ Praha 7,

4. PhDr. Ivan Rynda - vysokoškolský učitel, sociální ekolog, bývalý poslanec a předseda výboru pro životní prostředí Federálního shromáždění,

5. PhDr. Kateřina Jacques - politoložka, bývalá poslankyně a předsedkyně Výboru pro Evropské záležitosti PS P ČR,

6. RNDr. Jan Hollan PhD. - fyzik a environmentalista, člen zastupitelstva MČ Brno - střed,

7. RNDr. Yvonna Gaillyová, Csc. - ředitelka Ekologického institutu Veronice, členka zastupitelstva Brno - střed,

8. Ing. Karel Matějka, Csc. - vědecký pracovník v ekologii, lesnictví a zpracovávání dat, člen stínové věděcké rady Národního parku Šumava,

9. MUDr. Džamila Stehlíková - bývalá ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny, lékařka, 

10. Mgr. Jan Balcar PhD. -  učitel ZŠ Úpice-Lány, ředitel MAS Království Jestřebí hory, o.p.s., 

11. Mgr. Kateřina Dejmalová - literární historička, ředitelka Lauderových škol při Židovské obci v Praze, ředitelna Nadace Ivana Dejmala,

12. Josef Matyáš -  podnikatel v oboru ekologické vytápění, člen Koalice Stop HF proti těžbě břidličných plynů v ČR, 

13. Mgr. Kateřina Jonášová - členka zastupitelstva města Nižbor, publicistka, vydavatelka, 

14. Ing. Martin Uhlíř, MBA - zástupce iniciativy Chceme demokratickou Ukrajinu, člen zastupitelstva MČ Praha 10, 

15. Jana Bujáková - manažerka MAS Ostrožsko a Horňácko, 

16. Dott. Francesco Vitale - ekonom, 

17. Anna Čarková - MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, 

18. Mgr. Ing. Jiří Kůs - jednatel nanoSPACE s.r.o, 

19. MgA. Barbora Jurkovičová - podnikatelka v oblasti filmového průmyslu (produkční, manažerka lokací),

20. Ing. Tomáš Havlíček - vodohospodář a krajinný inženýr, 

21. Bc. Eva Arnošt, -projektová manažerka sociálního podniku, 

22. Mgr. Milan Mraček - právník, 

23. PhDr. Dana Stehlíková CSc. - historička umění,

24. Mgr. Michal Krejčí - ekolog, předseda Unie pro řeku Moravu, 

25. Mgr. Iveta Bůžková - projektová manažerka,

26. Ing. Tomáš Pikola - ekonom, 

27. Mgr. Aneta Pavlová-Zemanová - herečka a lektorka, 

28. RNDr. Martin Bursík - ekolog, bývalý ministr životního prostředí.