O straně stručně

Mezi nováčky politických stran loňského roku patří i Liberálně ekologická strana, zkráceně LES. Vznikla z iniciativy bývalých ministrů životního prostředí Martina Bursíka a Ladislava Míky, aktivisty Matěje Hollana, režisérky Olgy Sommerové a sociálního ekologa Ivana Ryndy. Ekologičtí liberálové se hlásí k zodpovědnému životnímu stylu a myšlenkám nad ochranou budoucích generací. V únoru si strana zvolila předsedou Martina Bursíka.

Ve svém Manifestu je jejich cílem „vytváření, nepřetržitá kultivace a ochrana prostředí rovných příležitostí pro všechny“. Rádi by ČR viděli mezi hlavními účastníky ochrany životního prostřední na půdě EU. Chtějí například podporovat vývoj nových technologií, ochranu divoké přírody a též pečovat o kulturní krajinu, mimo jiné i zarazit relativizaci zločinů minulosti.

Pro jejich příznivce, členy i budoucí kolegy „LESa“ platí heslo: „Buďte sami tou změnou, po které nejvíce toužíme.“

O straně se nejvíce informací dozvíte právě na jejich .

Strana získala číslo 8. pro volby do Evropského parlamentu