Liberálně ekologická strana

O straně stručně

Mezi nováčky politických stran loňského roku patří i Liberálně ekologická strana, zkráceně LES. Vznikla z iniciativy bývalých ministrů životního prostředí Martina Bursíka a Ladislava Míky, aktivisty Matěje Hollana, režisérky Olgy Sommerové a sociálního ekologa Ivana Ryndy. Ekologičtí liberálové se hlásí k zodpovědnému životnímu stylu a myšlenkám nad ochranou budoucích generací.
Celý článek

Kandidátka strany

Kandidáti do Evropského parlamentu za LES:1· Milena Vicenová – česká veterinářka, redaktorka, úřednice a také politička; dříve byla ministryní zemědělství a také zastávala funkci velvyslankyně ČR při EU,
Celý článek