O straně stručně

Komunistická strana Čech a Moravy se na svých webových stránkách prezentuje následovně: “Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.“

KSČM jako taková vznikla v roce 1990 z rozhodnutí sjezdu Komunistické strany Československa. Na politickém spektru přísluší k výrazné levici, odkazující se na marxistickou tradici a myšlení.

Priority, ke kterým se KSČM hlásí, jsou péče o sociálně slabé a zvýšení životní úrovně občanů. Do voleb do EP jdou prosazovat Evropu sociální, solidární a spravedlivou, kde všichni lidé budou mít stejná práva a bohatí by si tak nemohli financovat na úkor chudších svá privilegia. Jsou pro evropskou integraci.

 

Pro další informace navštivte strany.

Strana získala číslo 10. pro volby do Evropského parlamentu