O straně stručně

Klub angažovaných nestraníků je politické uskupení, které vzniklo již v roce 1968. V minulosti sdružoval zájemce o věci veřejné, kteří nechtěli být součástí komunistické politiky, ani žádné jiné tehdejší strany. Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy byla činnost hnutí zastavena a jeho aktivita byla obnovena až v roce 1990.

KAN hlásá ideály svobody, demokracie, humanity a prosperity. Dále do jejich politiky spadá rasová, národnostní I náboženská tolerance, propagace zásad rovnosti občanů a rovnost příležitostí.

V rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR kandidovali členové Klubu angažovaných nestraníků společně s menšími stranami – v roce 2002 s Pravým blokem, v roce 2006 vytvořili s dalšími menšími subjekty Koalici pro Českou republiku a v neposlední řadě v roce 2010 se členové KAN objevili na kandidátce Konzervativní strany.

V současné době je předsedou strany Ing. Pavel Holba, Csc.

web strany KAN:

Strana získala číslo 3. pro volby do Evropského parlamentu.