Kandidátka strany

Kandidátka strany pro volby do Evropského parlamentu:

1. Mgr. Jan Szotkowski, promovaný pedagog, trenér, průvodce, tlumočník, dobrovolný hasič, člen HNPD,

2. Prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D., profesoka na FTVS UK Praha,

3. PaedDR. Ondřej Kožíšek, promovaný pedagog, školní inspektor, 

4. Mgr. František Bušek, promovaný pedagog, vedoucí MSZ, dobrovolný hasič, 

5. RNDr. Helena Pešatová, starostka města, středoškolská učitelka, 

6. doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc. vysokoškolský učitel, 

7. PaedDr. Danuše Górecká, středoškolská učitelka, trenérka, tlumočnice, průvodkyně,

8. Mgr. Iva Kopáčková, manažerka, pedagogická pracovnice,

9. PhDr. Milan Bílý, Ph.D., vysokoškolský pedagog, trenér.