Evropská svobodná aliance

Evropská svobodná aliance

Evropská svobodná aliance (European Freedom Alliance – EFA) je politickou skupinou sdružující strany s vlasteneckým citem, regionalismem a smyslem pro nezávislost. Strana je platformou pro 40 stran z celé Evropské unie a rovněž zastupuje národy bez vlastního státu, náboženské i tradiční menšiny. Heslem strany je motto „Evropa lidu“. Ačkoliv působí na evropské úrovni jako politická frakce, sami sebe uvádí jako neziskovou organizaci.

Ve své činnosti podporuje právo na sebeurčení, lidská, občanská i politická práva, demokracii, vnitřní rozšíření, ale i kulturní a jazykovou rozmanitost nebo myšlenky vlastenectví, autonomie a nezávislosti.

Do Evropského parlamentu vstoupila v roce 2004, ačkoliv byla založena již v roce 1981, a v současnosti v jejím čele stojí předseda Eric Defoort.