Evropská aliance pro svobodu

Evropská aliance pro svobodu

European Alliance for Freedom (EAF) je další z evropských frakcí, které působí v Evropském parlamentu. Tato aliance sdružuje strany, které sdílí společný názor na posílení jednotlivých národních vlád a parlamentů v protikladu k centralizovanému nadnárodnímu řízení.

Hodnotami, které zastávají, jsou svoboda, demokracie v EU. Mottem strany je „Hlas lidu v Evropě“.

Ani Evropská aliance pro svobodu se na politickém spektru nezačleňuje a její členové se hlásí k různým skupinám napříč tohoto spektra.

Posláním frakce je informovat evropskou veřejnost o národních a regionálních vládách, aby tak zachovali pravou mezinárodní spolupráci mezi svobodnými evropskými státy a zároveň chránit před nadnárodní silou.