O straně stručně

 

Strana vznikla v roce 2014 a zaměřuje se na vztah České republiky vůči EU, národní vzdělanosti a zaměstnanost.

 

Tato platforma se zajímá o to, jak správně sladit fungování českého státu a význam Evropské unie. Chce zachovat suverenitu státu v oblastech měnové politiky, bezpečnosti, kultury, vzdělání, sociální oblasti a ochrany spotřebitele. Na druhou stranu vyzdvihuje přínos politiky EU ve sféře jednotného trhu, kde dokázala EU vytvořit prostor bezpečného a volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Svůj program odvíjejí od hesla: Neptejte se, co Vám Evropská unie může dát, ptejte se, co po ní máte chtít” a stanovují body, ve kterých by měla být EU aktivní a ve kterých má rozhodovací a direktivní právo národní stát.

Lídrem strany je Petr Jantač, právník, jehož zájmem je historie evropské integrace.

 

 

web strany

facebook strany evropani.cz: evropanicz

Strana získala číslo 11. pro volby do Evropského parlamentu.