EU Demokraté

EU Demokraté

EU Democrats je celoevropským sdružením kritiků a oponentů Evropské unie. Tato aliance se ostře staví proti další centralizaci moci v Bruselu a požaduje návrat pravomocí zpět k vnitrostátním a regionálním parlamentům a na lokální úroveň zpět k lidem.

Aliance byla založena v roce 2005 a předsedkyní je nyní Particia McKenna.

EUD na politickém spektru nezaujímá žádnou pozici, není vyhraněná. Jejími principy jsou transparentnost, odpovědnost, subsidiarita a účinná demokratická kontrola v rámci Evropské unie.

Názorová platforma je v celém znění dostupná na .