Zelení

Evropská Strana zelených

EGP je platformou, která sdružuje strany s podobným “zeleným” smýšlením i za hranice Evropské unie. V současné době vedou stranu, na základě genderové vyváženosti, Reinhard Bütikofer a Monica Frassoni.
Celý článek