O straně stručně

DSSS je krajně pravicová strana, jejímž předsedou je  Mgr. Tomáš Vandas. DSSS změnila od své registrace v roce 2004 několikrát název a část stoupenců jsou bývalí členové Ústavním soudem zrušené Dělnické strany. Ve stanovách strana definuje svůj úkol „vytvářet demokratickou společnost na principech sociální spravedlnosti, pro všechny občany našeho státu, bez rozdílu rasy, věku a pohlaví“. Členové strany i její sympatizanti jsou spojování s organizací nenávistných pochodů a demonstrací proti nepřizpůsobivým občanům v různých městech ČR. 

Jakožto protisystémová strana kandidují do Evropského parlamentu, aby svrhli systém, který jim diktuje způsob života v ČR a Evropě, a mohli tak bojovat proti cílenému bezpráví okolo nás. Ve svém programu se hlásí k obnovení naší suverenity a nezávislosti na nadnárodním kapitálu. Chtějí prosadit opuštění multikulturní politiky a podporu českých výrobků a drobných podnikatelů. Rádi by také prosadili zachování České koruny jako naší národní měny a lepší dozor nad ČNB. Ve čtvrtém bodě svého programu mimo jiné chtějí prosadit snížení DPH, daňové úlevy pro menší podniky a určení minimální mzdy v rámci celé EU, aby se alespoň částečně zamezilo pohybu pracovních sil z jednotlivých států.

Více o jejich programu naleznete .

Strana získala číslo 29. pro volby do Evropského parlamentu