O straně stručně

Strana vznikla v roce 2011 a navazuje na dřívější uskupení SUVERENITA- Blok Jany Bobošíkové. Nový název přijala strana na sjezdu v lednu 2014. Svým programem se strana profiluje jako pravicová a nacionální.

Ve své programové tezi strana vyzdvihuje suverenitu českého státu proti Evropské unii, suverenitu Čechů proti přistěhovalcům, zejména muslimům. Jádro společenského života vidí v jedinci. Stát a jeho sociální systém mají zasahovat pouze v případě opravdu  nutném. Strana odmítá církevní restituce a má negativní vztah k evropské integraci. V programu strany najdeme důraz na podporu českých podnikatelů, podporu rodiny nebo také rušení soukromých exekutorů.

Lídrem kandidátky pro volby do EP je Jana Volfová, předsedkyně strany, zaměstnáním učitelka.

web strany

Facebook strany

Strana získala číslo 33. pro volby do Evropského parlamentu.