O straně stručně

Strana je pokračovatelkou historické Československé strany socialistické, která fungovala s obměnami nejen svého názvu již od roku 1897. Po sametové revoluci v roce 1989 ve straně působilo mnoho známých politiků, kteří následovně přešli k jiným politickým stranám. Bohužel aktuálně je strana v konkurzu a část jejich příznivců založila novou stranu pod názvem Česká strana národně socialistická se zkratkou ČSNS2005.

 

Obě strany, jak již název napovídá, se profilují ve směru sociálních jistot pro občany a významu státní suverenity země. Pro volby do Evropského parlamentu je registrována pouze ČSNS a ta svých internetových stránkách neuvádí žádný  konkrétní program pro evropské volby. V dřívějších volebních programech se jinak orientuje na silný stát, který má kontrolu nad strategickými podniky a dokáže pro své občany udržet např. bezplatné zdravotnictví nebo školství. Na stránkách strany není prozatím k nalezení ani aktuální kandidátka pro volby do Evropského parlamentu.

web strany ČSNS 

Strana získalo číslo 36. pro volby do Evropského parlamentu.