Jindra

Jindra, ambasador kampaně Vím, proč volím, odpovídá na otázky o Eropském parlamentu. 
A jaký je váš názor? Co v Evropě zajímá vás?