Aliance evropských národních hnutí

Aliance evropských národních hnutí
 

V originále Alliance of European National Movements, dále jen AENM

Tato evropská politická strana byla založena v maďarské Budapešti dne 24. října 2009. Stojí za ní řada národních stran a národních hnutí z mnoha evropských zemí. Současným předsedou strany je Francouz Bruno Gollnisch.

V rámci své politické činnosti se AEMN zaměřuje na ochranu a péči o zachování diverzity kultur, tradic a jazyků v Evropě tvořené svobodnými, nezávislými a rovnocennými národy v rámci konfederace suverénních národních států.

Ve svém politickém prohlášení z roku 2009 (k nahlédnutí na ) deklarují mír a svobodu v Evropě opřenou o křesťanské hodnoty, rovnoprávnost, ale i pomoc zemím třetího světa. Dále prezentují odmítavý postoj k centralizovanému „evropskému superstátu“, jakož i k terorismu, ať už je jakékoliv formy.