Národní strany a evropské politické skupiny

O naši přízeň bojují kandidáti, kteří se většinou hlásí k určité politické straně. Zaštiťují se jejím politickým programem a samozřejmě  prezentují své soukromé názory. V rámci Evropského parlamentu působí tito námi zvolení poslanci skrze trochu jiné uskupen í- nadnárodní politickou skupinu. Aktuálně existuje 13 takových platforem. Každá skupina se skládá z poslanců z různých zemí, avšak s podobným politickým přesvědčením. Úzká spolupráce více programově spřízněných poslanců představuje nejúčinnější způsob, jak získat dostatečnou politickou sílu. Seznam politických skupin Evropském parlamentu a jejich stručný popis najdete na úvodní stránce našeho webu.

Skupiny mají pro práci Parlamentu zásadní význam. Jsou klíčovými aktéry při formování většin pro hlasování o právních předpisech, rozpočtu a dalších záležitostech. Skupiny určují pořadí jednání Parlamentu a hrají rozhodující úlohu při volbě jeho předsedy a ostatních vedoucích činitelů.

Podle jednacího řádu Parlamentu musí mít členové skupiny společnou „politickou příslušnost“ a skupina musí zahrnovat nejméně 25 poslanců z alespoň jedné čtvrtiny členských států. Nezařazení poslanci EP, tedy ti, kdo nechtějí nebo nemohou vstoupit do některé skupiny, zasedají v Parlamentu samostatně.

Pro nás jako voliče je důležité zjistit si, ke které politické skupině v rámci Evropského parlamentu se hlásí konkrétní kandidát a strana, za kterou kandiduje. Příslušnost ke skupině bude ovlivňovat politická rozhodnutí jejích členů.

Informace o tom, ke které politické skupině se hlásí (nebo jsou aktuálně členy) české národní strany i seznam evropských skupin naleznete na webu , nebo na stránkách .