Funkce v Evropském parlamentu a jak EP kontaktovat?

Přehled funkcí v Evropském parlamentu

Předseda EP je volen na 2,5 roku a zastupuje Parlament navenek a ve vztazích s ostatními institucemi EU. Organizuje a předsedá plenárním zasedáním a dohlíží na veškerou činnost Parlamentu. Pracovní povinnosti s ním sdílí 14 místopředsedů.

Poslanec EP se po svém zvolení zařadí do politické skupiny a následně, dle svého tématu působení, či dle jiných kritérií, zasedne do jednoho z 20 stálých parlamentních výborů. Každý výbor se specializuje na svou vlastní oblast politiky (např. Rozpočtový výbor, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, Výbor pro dopravu a cestovní ruch, apod.). Tyto subjekty jsou centry legislativní práce Evropského parlamentu. Dochází v nich ke klíčovému vyjednávání, probíhají v nich ty nejnelítostnější politické diskuse a často jsou právě zde uzavírány potřebné dohody, ačkoli konečná rozhodnutí přijímá všech 751 poslanců Parlamentu.

Generální sekretariát je pomocným orgánem pro fungování Evropského parlamentu.Koordinuje legislativní práci a připravuje plenární zasedání a jiné schůze. Každá politická skupina EP má taktéž vlastní sekretariát pro organizační činnost skupiny.

Pracovními místy parlamentu jsou Brusel, Štrasburk a Lucemburk. Kontaktovat zástupce EP nebo své europoslance můžete skrze služby informačních kancelářích, které jsou zřízeny v každém hlavním městě členského státu. Spojení s parlamentem získáte také díky kontaktům a informacím na webové stránce , která je rovněž v češtině. Pro další spojení s institucemi EU můžete také využít služby a web Evropského domu v Praze (dokumenty, semináře, debaty, novinky, a pod.)

Nestačí Vám jen zvolit? Využijte možnost podat petici k Evropskému parlamentu.

Každý evropský občan má právo předložit poslancům Evropského parlamentu petici ve věci problémů týkajících se životního prostředí, sporů s celními orgány, přenosů důchodových nároků a jiných záležitostí, jestliže spadají do působnosti Evropské unie. Veřejnost se může obrátit i na evropského veřejného ochránce práv (nezávislou osobu jmenovanou Parlamentem), který má pravomoc vyšetřovat obvinění z nesprávného úředního postupu nebo zneužití pravomoci, kterých se mohl dopustit orgán EU.