Důležité termíny

Do kdy je možné zažádat o voličský průkaz? A kdy strany oznámí své kandidáty?
Náš přehled nejdůležitějších termínů vám pomůže nic nezměškat!

 

18. března 2014 (úterý)
Podání kandidátních listin Ministerstvu vnitra.
Kdo: zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice

 

5. dubna 2014 (sobota)
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny.
Kdo: Ministerstvo vnitra

 

8. dubna 2014 (úterý)
Losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu.
Kdo: Státní volební komise, Ministerstvo vnitra

 

9. dubna 2014 (středa)
Přihlášení k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České  republiky.
Kdo: občan jiného členského státu, který chce hlasovat nebo kandidovat na území
České republiky

 

13. dubna 2014 (neděle)
Podání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů  vedeného zastupitelským úřadem.
Kdo: voliči, kteří mají bydliště mimo území České
republiky

 

13. dubna 2014 (neděle)
Podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Kdo: občan jiného členského státu, který chce hlasovat na území České republiky

8. května 2014 (čtvrtek)
Poslední den pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu obecnímu nebo zastupitelskému úřadu.
Kdo: volič

8.května 2014 (čtvrtek)
Započne vydávání voličských průkazů.
Kdo: obecní úřad, zastupitelský úřad

 

20. května 2014 (úterý)
Dodání hlasovacích lístků voličům.
Kdo: starosta

 

20. května 2014 –24. května 2014 do 14.00 hod. (úterý - sobota)
Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů.
Kdo: fyzické a právnické osoby

 

21. května 2014 14.00 hod. -23. května 2014 do 14.00 hod. (středa - pátek)
Zajištění zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání nebo informace o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen ve všech volebních místnostech, pokud bylo doručeno do 48 hodin před zahájením voleb.
Kdo: Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Praha

 

23. května 2014 od 14.00 hod. do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie
Zákaz poskytování informací o průběhu voleb; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali.
Kdo: okrsková volební komise

 

23. a 24. května 2014 (pátek - sobota)

Volby do Evropského parlamentu
Zákaz agitace ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí.

 

 

25. května 2014 (neděle) po uzavření poslední volební místnosti ve všech členských státech
Vyhlášení výsledků voleb.
Kdo: Český statistický úřad