O straně stručně

Aktiv nezávislích občanů ANeO

 

Strana vznikla v roce 2001 a jejím hlavním cílem je dát prostor těm, kteří mají zájem o politiku, ale nechtějí patřit do žádné aktuální názorově profilované strany.

Strana na svých webových stránkách uvádí, že “politická strana Aktiv nezávislých občanů (ANeO) dává na svých kandidátkách prostor nezávislým odborníkům, nestraníkům a výrazným osobnostem veřejného života.” Z tohoto důvodu se nechce strana ani nějak výrazně názorově profilovat. Přesto lze najít určité obecné cíle, kterými se její členové řídí: být odpovědnými a aktivními občany pro společnost i pro své blízké, pracovat na demokratickém režimu ve společnosti nebo například aktivně zapojovat Českou republiku do celoevropského dění.

Jako jedna z mála menších stran má ANeO připraven program pro volby do Evropského parlamentu. Ve stručnosti chce dát prostor na kandidátce odborníkům, kteří podpoří základní cíle strany. Pro letošní květnové volby jsou cíle strany prověřit kupónovou privatizaci v ČR na počátku 90.let, odmítnutí církevních restitucí, odmítnutí přijetí jednotné EU měny Euro, nebo podpora průmyslu v ČR. Strana spolupracuje s evropskou skupinou Evropská svobodná aliance. Za ANeO aktivně působí Lukáš Kohout a lídrem kandidátky je

 

Webové stránky strany:

Facebook strany ANeO: 

Twitter strany ANeo: 

Strana získala číslo 35. pro volby do Evropského parlamentu